Spannring Thomas, DI (FH) (Straßenmeisterei)

Kontaktdaten von Spannring Thomas, DI (FH)
Telefon+43 3862 22501 1801
E-Mail (offiziell)thomas.spannring@kapfenberg.gv.at